PASAPORT KONTROLÜ OLAYLAR VE KANUNLAR

derleyen: Gerhard Hetfleisch

1949

Vatandaşlık hakkı değişikliği yasası: Evlilikten doğan veya evlilikten doğmayan nesebi sahih çocuklara atasının soyundaki vatandaşlık veriliyor ve evlilikten doğmayan çocuklara ananın soyundaki vatandaşlık veriliyor. Şartı: Önceki vatandaşlıktan vazgeçilmesi ve Avusturya`da on yıl yasal ikamet edilmiş olmasıdır.

1955

Türkiye ve Avusturya arasında vize yükümlülüğünün kaldırılması.

1965

Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti (YSFC) ve Avusturya arasında vize zorunluluğunun kaldırılması

1974

Yurt dışına seyahat eden yabancı işçilerin vizeleri, tekrar geri döndüklerinde çalışma izni oldukları durumda, bu işlemin yasal temeli olmamasına rağmen bir „A“ ile işaretleniyordu (1988 yılına kadar).

1983

Vatandaşlık yasasında yasa değişikliği: Ebeveynlerden biri Avusturya vatandaşı olduğu durumda, evlilikten doğan çocuklara doğduklarında Avusturya vatandaşlığı veriliyor ve evlilikten doğmayan bir çocuğun annesi Avusturyalı ise doğduğunda Avusturya vatandaşlığı veriliyor.

1995

Avusturya Avrupa Birliğine katılıyor. AB ülkeleri vatandaşlarına Avusturya`da yasal oturum hakkı veriliyor. Yurt dışında yaşayan ve önceleri Türk vatandaşı olan ve başka bir vatandaşlığa geçmiş olan şahıslar tarafından dilekçe ile Türkiye`den talep edilebilecek Mavi Kartın (Blaue Karte) kullanılmasına başlanıyor. Dolayısıyla önemli vatandaşlık hakları muhafaza edilmektedir, örneğin veraset hakkı, gayrimenkul hakkı, süresiz oturum hakkı, çalışma izni, Türkiye`de askeri hizmet verme mükellefiyetinden muaf tutulma, ancak seçim hakkı yoktur. Bu yasanın yan etkisi olarak Avusturya`da yaşayan Türk vatandaşlarının vatandaşlığa alınma dilekçeleri büyük ölçüde artmıştır.

2006

Yabacılar yasası paketi, çok geniş biçimde sınırlayıcı olan ve vatandaşlığa alınma dilekçelerinin hızlı biçimde gerilemesine yol açan yeni bir yabancılar polisi yasasını, iltica yasasını, yerleşme ve ikamet yasasını ve vatandaşlık yasasını kapsamaktadır. Oturum izinleri dilekçeleri sadece yurt dışında verilebilmektedir. Tirol `da buraya göç edenler İLE entegrasyon tasarısı Tirol Eyaleti Uzmanlık Kuruluşu tarafından temsil edilmektedir ve Avusturya`da bir eyalette ilk defa kurulmuş bir bölümdür.

2013

Vatandaşlık yasası değişikliği: Çok iyi Almanca dil bilgisinin kanıtlandığı hallerde vaktinden evvel vatandaşlığa alınma kolaylaştırılıyor.