BİR SES SAHİBİ OLMAK OLAYLAR VE YASALAR

derleyen: Gerhard Hetfleisch

12.9.1980

Türkiye’de askeri darbe, birçok protesto gösterileri takip etmiştir.

2.7.1985

Yabancılara hizmet ve danışmanlık yardımı derneğinin bir kuruluşu olarak Tirol ’da Yabancılar Danışmanlık Merkezinin açılışı; 1997 yılından beri ZeMiT – Tirol ‘da Göçmenler Merkezi.

1989

Ağrı Dağı aksiyonu: Bu girişim yabancılar yasalarının yenilenmesi, sosyal hukuku açısından eşit hakların verilmesi ve yabancıların aktif seçim hakkına sahip olmaları için harekete geçmiştir.

1990 – 1993

Tirol - Irkçılığa karşı telefon: Dernek Interkulturell (Uluslararası) tarafından ırkçı mahiyetli olaylar meydana geldiğinde danışmanlık ve destek için kurulmuştur.

1991

Vorarlberg’den Viyana’ya kadar „Yabancılar yasaları ve yabancı düşmanlığına karşı uzun yürüyüş“. Merkezi Tirol ve Viyana olan Azınlıklar Girişimciliğinin kuruluşu.  1991’den beri „Stimme“ (Ses) adındaki mecmuayı yayınlamaktadır. Kürtler için Tirol platformu: Tirol ‘da meydana gelen bir hibe kampanyası sürecinde satın alınan ambulans konteyneri ve tıbbi malzemesi olan bir kamyon Kuzey Irak’ta bulunan Kürt bölgesine gönderildi (Kuveyt krizi, ABD Harekâtı Çöl Fırtınası/Desert Storm).

1992

„İstasyonlar“ aksiyonuyla Innsbruck’ta Herzog-Friedrich-Straße caddesinde ve köşk önünde birçok eşya sergilenmiştir.

1992/1994

Önceki Yugoslavya’ya ait iç savaş bölgelerinden gelen ilticacıların desteklenmesi için sivil toplum tarafından hayata geçirilen birçok girişimler.

1993

„İlkönce Avusturya“ adlı FPÖ-referandum başvurusuna karşı Viyana’da „Işık denizi“-girişimi. „Kufsteiner’lılar yabancı düşmanlığına karşı hayır diyor” adındaki girişim 2600 imza topluyor. „Mozaik“ adındaki gençlik dergisini çıkaran Multikulturell adlı (Çok kültürlü) derneğinin kuruluşu.

1994

Vatandaş girişimi Demokratik Hayat (Demokratisch Leben) adında „Dilenme mektubu“: Yabancıların seçme hakkı için taraf tutan bir mektup – yerel belediye seçimlerine ilişkin eleştiri özellikli bir paylaşım olarak – her Innsbruck ailesine gönderildi. Yaklaşık 4000 insan Innsbruck’ta gerçekleşen bir “Üniversite öğrencileri dernekleri (Burschenschaft)” kutlamasına karşı gösteri düzenledi.

1999

Innsbruck’ta ırkçılığa karşı Austrian Network Against Racism (ANAR) kuruldu.

2000

Innsbruck’ta gerçekleşen “Üniversite öğrencileri dernekleri (Burschenschaft)” kutlamasına karşı gösteri düzenlendi. 2000’den – 2004 yılına kadar Innsbruck’ta beş entegrasyon balosu, birincisi belediye salonlarında 2.000 ziyaretçiyle, diğerleri fuar holünde her biri 3.500’den fazla ziyaretçiyle gerçekleşti.

2001

JUFF bölümünde Entegrasyon Bölümü kuruldu (2016 yılından itibaren Tirol Eyalet Hükümeti makamında Toplum ve Çalışma Bölümü).

2008

Innsbruck üniversitesinde eğitim bilimleri enstitüsünde „Toplumlar arası öğrenmek ve sosyal değişim“ profesörlüğü kuruldu. 2014 yılından beri ağırlıklı olarak „Göç ve Eğitim“ adıyla çalışmaktadır. 2015 yılından itibaren Innsbruck üniversitesinde Göç ve Küreselleşme için Disiplinler Arası Araştırma Merkezi kurulmuştur.

2009

Innsbruck belediyesi bir Entegrasyon Merkezi kuruyor.