TIROL´ DEKİ İŞÇİ GÖÇÜ OLAYLAR VE YASALAR

derleyen: Andrea Moser

1962

Okul düzenleme yasası: Yabancı uyruklu şahısların okula gitme mükellefiyetli çocuklarının okula gitme hakkı doğuyor.

1971

Okullarda „yabancı işçi çocukları“ için ilk teşvik kursları.

1974

Okul ders kanunu: Almanca dili yeterli olmaması dolayısıyla dersi takip edemeyen öğrencilere, en fazla iki yıl olmakla okula „istisnai öğrenciler“ olarak gitme hakkı tanınıyor. Eğitim konusu olan Yugoslav-Avusturya Karma Uzmanlar Komisyonu birinci toplantısı. Hedef: Geldiği ülkeye daha kolay entegre olabilmesi için anadilinde eğitim verilmesi.

1976

Eğitim konusu olan Türk-Avusturya Karma Uzman Komisyonu birinci toplantısı. Hedef: Geldiği ülkeye daha kolay entegre olabilmesi için anadilinde eğitim verilmesi. Türkçe dilinde ek derse başlanıldı ve daha sonra Sırpça-Hırvatça dili üzerinden Tirol ’da zorunlu eğitim okullarında okul deneyi yapıldı.

1989

„Yabancı işçiler“ için Tirol ‘da bir halk eğitim okulunda ilk Almanca dersi.

1990

Eğitim bakanlığı genelgesi: Eğitimle ilgili kuruluşlar anadilleri Almanca olmayan çocuklar için yeterlik ve geliştirme olanakları geliştirmeyle görevlendirildiler. Tirol ‘da zorunlu eğitim okullarında ek yollardan katılanlara ilişkin dersler (aynen: yabancı işçi-çocuklarına Almanca)

1991

Kültürlerarası öğrenme eğitim ilkesi Avusturya eğitim planlarına tam alındı. Okul eğitimi alanında çift taraflı iş birliğinin sona ermesi: Anavatanlarına geri dönmelerinin artık nihai bir yanılgı olduğu tespit edildi. Tirol Eyalet Eğitim Müdürlüğünde yabancılar danışmanlık merkezi kuruldu; bugünkü adı göçmenler danışmanlığı olmaktadır.

1992

„İstisnai öğrenciler“ için Almanca-teşvik dersi, düzenli öğrenciler için Almanca ikinci dil olarak, anadilinde ders ve refakatçi öğretmen sistemi genel okul düzenine alındı.

2001

Innsbruck Caritas-Entegrasyon Evi’de eğitim desteğine başlandı. Her Ülkeden Kadınlar derneğinin hayatlarında göçmenlik ve kaçış tecrübesi olan kadınlar için eğitim ve danışmanlık kuruluşu olarak kurulması Tirol Eyaletinde Entegrasyon Uzmanlık Bölümünün kuruluşu; 2004’ten sonra Almanca derslerine katılma desteklenmektedir.

2002

PÄDAK Tirol ‘da ilk defa ikinci dil olarak Almanca / yabancı dil olarak Almanca üniversite derslerinin verilmesine başlanıyor.

2003

Tirol Eyalet Okul Müdürlüğü tarafından Almanca dilinin ilk dilleri olmayan çocuklar için eğitim desteği verilmesine başlanıyor.