Türkiye'de politik sebeple takibe uğrayanların İnnsburck Kaymakamlığ’ı önünde iltica hakkı için  yaptıkları gösteri, 1980'lerin ortası

Türkiye'den poitik sığınmacılar, diğer göstericiler yanında, Mustafa Korkmaz, 1980’lerin ortasında Tirol İşçi Odası önünde, burada pasaportları ellerinden alındığı için,  yaptıkları gösteri. Polis göstericilerin kimliklerini tespit etmek isterken, tutuklamalar olmuş.

1994 yılı İşçi Odası seçimlerinde Hasan Yılmaz Yeşiller'den aday olmuş. Onun göçmen  kökenli yabancılar için politik angajmanı ve de Türkiye menşeili olması, ırkçı reaksiyonların doğmasına da, burada yer alan mektupta yer aldığı gibi, neden olmuştur.

Hasan Yılmaz'dan ödünç

Yugoslav Kültür- ve Spor derneği 1971 yılında Tirol'de kurulmuştur. Yugoslav vatandaşlarının sorunlarının çözümünde ilk başvuru yeri olarak hizmet sunan dernek, düzenli aralıklarla spor ve kültür organizasyonları düzenlemiştir.  Kulübün armasını da bulunduran tahta çerçeve içindeki işleme resim, kulübün 15. kuruluş yıldönümü vesilesiyle yapılmış ve halen kulübün çatısı altında muhafaza edilmektedir.

Marić Gostimir/Bratstvo’dan ödünç

Brastvo derneğinin ilk işletme merkezi: İnnsbruck am Hutterweg 1a

Marić Gostimir/Bratstvo’dan ödünç

İkinci işçi spor oyunlarında futbol takımı, İnnsbruck 1981

Branislav Milutinović’ten ödünç

Foto dokümentasyon “Aktivite Ararat”, 1989

Claudia Labek’ten ödünç

1. Mai 1985 gösterisinden el ilanları

Gerhard Hetfleisch’tan hediye