Sergide sergilenen nesneler Tirol çapında oluşturulan toplama kampanyası üzerine derlenmiş ve Tirol Göç Dokümantasyon Arşivinde (DAM) muhafaza edilmektedir.
kartpostal (PDF)

DAM Tirol Göç Dokümantasyon Arşivi

Göç tarihinin yazılabilmesi için, geçmişin bir kaydı ve bu sayede de nesiller boyu korunabileceği bir yer gereklidir. Bu amaçla şu anda – Tirol Göçmenler Merkezinde kurulu olan, hatırlama kültürleri projesiyle yakından bağlantılı olan ve Tirol Eyalet Hükümetinin kültür bölümü tarafından finanse edilen - Dokümantasyon Arşivi yapım aşamasındadır.

Dokümantasyon Arşivinin amacı, göç tarihini çeşitli yönlerden toplamak, bilimsel standartlara uygun olarak korumak ve böylece değişen tarih ve toplum farkındalığına katkıda bulunmaktır. Arşiv üniversitelerle, müzelerle, Innsbruck‘un ve Tirol belediyelerinin arşivleri ve kronikleri ile çalışıyor. Avusturya Göç Tarihi Ağı'nın bir parçası olarak, Avusturya genelinde arşivler ve araştırma kurumları ile de bağlantı halindedir.

İLETİŞİM

Dr. Gerhard Hetfleisch (Tirol Göçmenler Merkezi ve DAM Tirol Göç Dokümantasyon Arşivi sorumlu müdürü)
Mag.a Christina Hollomey-Gasser (Tirol Göçmenler Merkezi)
dam@zemit.at