İŞ BAŞINA! OLAYLAR VE YASALAR

derleyen: Gerhard Hetfleisch

1947

İşçi temsilciliği kanunu: yabancı vatandaşlığa sahip olanlara, işçi temsilciliği ve kendi ilgi alanlarında temsil edilmek üzere aktif seçim hakkı veriliyor.

1949

İşsizlik sigorta kanunu: Mecburi sigorta sistemi yürürlüğe alınıyor – bir işsizlik parası hakkı her sigortalıya tanınıyor, zor durumda kalanlara yardım sadece Avusturya vatandaşlarına veriliyor.

1970

Genel toplu sözleşme: Yabancı işçiler işçi temsilciliği ve işçi temsilciliği yönetmenliği sözcüsü olarak kabul edilebilmektedir.

1974

Çalışma anayasası kanunu: 1947 yılının işçi temsilciliği yasasının yerine geçirilmiştir.

2000

İş piyasasında etnik bir gruba ait olma sıfatı dolayısıyla farklı muamelelere karşı AB bir talimatname çıkarmıştır. 2001 yılında AB Komisyonu, işçi temsilciliği ve kendi ilgi alanlarında temsil edilmek üzere eksik olan pasif seçim hakkı dolayısıyla sözleşme ihlali davası açmıştır. Avusturya 2002 yılında eksik olan pasif seçim hakkı dolayısıyla BMT insan hakları komitesi tarafından cezalandırılmıştır.

2003

Yabancılar polisi yasası değişikliği: Burada artık yerleşmiş olan üçüncü devlet vatandaşlarının %90’u yabancılar çalışma yasasının şartlarından muaf tutulmuştur.

2006

İşçi temsilciliği ve kendi ilgi alanlarında temsil edilmek üzere düzenlenen seçimlerde pasif seçim hakkı ilk defa üçüncü devlet vatandaşlığı olanlara verilmiştir.