Izložba se bavi tematikom radne migracije 60-ih i 70-ih godina.
Sa fokusom na društvene aspekte stvorena je veza između sjećanja savremenika i ličnih predmeta - na taj način migracija postaje dio istorije Tirola. Izložba je uređena kao prostor za komunikaciju na kojoj se mogu saznati različita iskustva  sa različitih perspektiva:

Pod kojim uslovima su živjeli migranti i migrantinje?
Da li je bilo mogućnosti da se nauči jezik?
Koji prostori su im bili otvoreni a koji su ostali zatvoreni za njih?
Na koji način su takozvani „Gastarbajteri“ i „Gastarbajterke“ i njihove porodice ostali povezani svojom domovinom?

Ovdje kod kuće. Priče o migracijama iz Tirola
od 2. juna do 3. decembara  2017
Tiroler Volkskunstmuseum

Abdulkadir Özdemir

član radničkog savjeta/vijeća, živi u Telfsu.

Annemarie Dayan

učiteljica, živi u Götzensu.

Jusuf Huremović i Branislav Milutinović

bivši predsjedavaći društva BRATSTVO, žive u Innsbrucku.

Filiz Calayır

savjetnica u Centru za migrante u Tirolu, živi u Innsbrucku.

Güldane Gönül

prodavačica u maloprodaji, živi u Vompu.

Mara Ivkić

bivša radnica za poslove kitovanje i pomoćna radnica u kuhinji, živi u Innsbrucku.

Clarita Rohrer i Merly Baumgartner

bivše njegovateljice koje žive u Innsbrucku.

Walter Ambros

bivši tekstilni radnik u firmi Herrburger i Rhomberg, živi u Ellbögenu.

Werner Bernhard i Franz Krismer

bivši (kućni) upravitelj nekretninama odnosno bivši šef kadrovske službe u firmi Herrburger i Rhomberg, žive u Absamu i Innsbrucku.

Hasan Yılmaz

bivši radnik na montaži i političar u stranci „Zeleni Tirol", živi u Innsbrucku.

Helmut Kopp

bivši gradonačelnik grada Telfs, živi u Telfsu.

Nataša Maroševac

saradnica u Školskom savjetovalištu za migrante / Školsko vijeće pokrajine Tirol, živi u Innsbrucku.

Tuğba Şababoğlu

studentkinja, živi u Telfsu.

Wolfgang Reismann

bivši gradski činovnik, živi u Hallu in Tirol.

Slavko Ivanović i Kata Ivanović,

 bivši zaposlenici firme Herrburger i Rhomberg, s kćerkom Sandrom, savjetnicom u Centru za migrante u Tirolu, žive u Innsbrucku.

Güner Sailer-Onurlu

samostalni ugostitelj, živi u Innsbrucku.

Mustafa Korkmaz

kvalifikovani/izučeni stolar i konobar, živi u Innsbrucku.

Nevin Genç

bivša pomoćna radnica u firmi Jenny & Schindler u Imstu, živi u Imstu.

Dilek Tosun Karaağaç

domaćica, živi u İstanbulu.

Dirk Rupnow

istoričar i direktor Instituta za savremenu istoriju na Univerzitetu Innsbruck, živi u Innsbrucku i Beču.

Helena Pereña

glavni kustos Pokrajinskih/zemaljskih muzeja Tirola, živi u Innsbrucku.

Juliette Israël

scenografkinja, živi u Minhenu

Katharina Walter

voditeljica službe za komunikaciju sa posjetiocioma u Pokrajinskim/zemaljskim muzejima Tirola, živi u Innsbrucku.

Lisa Nussmüller i Andrea Moser

naučne saradnice u Centru za migrante u Tirolu, žive u Birgitzu i Innsbrucku.

Sónia Melo i Christina Hollomey-Gasser

voditeljice projekta “kulture sjećanja” u Centru za migrante u Tirolu, žive u Tirolu.

Anna Horner

naučna saradnica u muzeju narodne umjetnosti Tirola, živi u Innsbrucku.

Erol Yıldız

naučni istraživač o migraciji i direktor Instituta obrazovnih nauka na Univerzitetu u Innsbrucku, živi u Innsbrucku.

Johann Gstir

voditelj službe za pitanja integracije u odjelu za društvo i rad pokrajine Tirol, živi u Innsbrucku.

Karl C. Berger

voditelj Muzeja narodne umjetnosti Tirola, živi u Flirschu.

Marcel Amoser

naučni saradnik u Centru za migraciju u Tirolu, živi u Innsbrucku.

Gerhard Hetfleisch

direktor Centra za migraciju u Tirolu, živi u Tirolu.

Bediha Yildiz i Ömer Yıldız

savjetnica u Centru za migraciju u Tirolu i menadžer objekata, žive u Innsbrucku.

Selahatdin Arıkan

bivši tehničar za žičare, živi u Fulpmesu.

Daniel Jarosch

fotograf, živi u Innsbrucku

Mustafa Onay

preduzetnik, živi u Innsbrucku

 

[Translate to Bosanski-Hrvatski-Srpski:] N. N.

Živi u Tirolu

 

Dali bi vaša priča isto mogla biti dio istorije migracije?